ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

HACCP Implimentation

Το σύστημα Ανάλυσης Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) είναι ουσιαστικά ένα μέτρο για την πρόληψη εμφάνισης πιθανών κινδύνων στα τρόφιμα, αλλά και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους. Με συστηματική και διεξοδική προσέγγιση ελέγχει όλα τα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας και παραδίνει αρχεία που πιστοποιούν την υγιεινή και ασφάλεια του προϊόντος.

Ιστορικά, το HACCP ακολούθησε την ανάπτυξη και διάδοση της ΔΟΠ στη δεκαετία του 1950. Αναπτύχθηκε από Αμερικάνικη εταιρεία σε συνεργασία με τη NASA και τον Αμερικάνικο στρατό τη δεκαετία του 1960. Ένα πρόγραμμα για την παρασκευή ασφαλών τροφίμων, που προορίζονταν για διαστημικές πτήσεις. Η εταιρεία παρουσίασε, το 1971, τη σύλληψη του HACCP σε συνέδριο για την προστασία των τροφίμων. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980 αρκετές εταιρείες είχαν υιοθετήσει την προσέγγιση του HACCP, ενώ το 1985 η Εθνική Ακαδημία Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών (NAS) σύστηνε το HACCP σε όλες τις εταιρίες τροφίμων για την πιστοποίηση της ασφάλειας των προϊόντων τους. Το 1989 εκδόθηκε οδηγός για το HACCP από την «Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για Μικροβιολογικά Κριτήρια στα Τρόφιμα» (NACMCF) ο οποίος αναθεωρήθηκε το 1997. Την ίδια χρονιά η κοινή επιτροπή FAO/WHO εκδίδει γενικό οδηγό για την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων και το HACCP, προσαρμοσμένο στις προτάσεις της επιτροπής CODEXALIMENTARIUS. Νωρίτερα, το 1993, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εκδώσει την κεντρική οδηγία 93/43, που κατεύθυνε τις επιχειρήσεις τροφίμων στην εφαρμογή του HACCP. Τέλος, με το ν. 1219/4-10-2000, η ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε στην 93/43 και το HACCP είναι υποχρεωτικό σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων.

Σήμερα το HACCP τυγχάνει παγκοσμίως ευρείας αποδοχής ως ένα αποτελεσματικό σύστημα προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια των τροφίμων. Το σύστημα υπόκειται σε συνεχείς ελέγχους, αλλαγές και βελτιώσεις με βάση τις νέες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και τις πρακτικές εμπειρίες από την εφαρμογή του.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του HACCP είναι αναμφισβήτητα η βελτίωση της ασφάλειας του τροφίμου, και προφανώς όλες οι υπαγόμενες από αυτή ωφέλειες.

ΠΙΡΟΣΚΙ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ

Η επιχείρηση μας ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα της Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων εκτός από την εφαρμογή του συστήματος HACCP το 2010 προχώρησε και στη πιστοποίηση του συστήματος από Διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποιήσεων.