μπαγκετα σαλαμι αερος 2
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ
delivery 3,50
takeaway 2 3,00
μπαγκετα σαλαμι αερος 2
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΤΟΥ ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ
delivery 3,50
takeaway 2 3,00
μπαγκετα γαλοπουλα 2
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΤΟΥ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
delivery 3,80
takeaway 2 3,60
μπαγκετα γαλοπουλα 2
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
delivery 3,80
takeaway 2 3,60
μπαγκετα ζαμπον
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΖΑΜΠΟΝ ΜΠΟΥΤΙ
delivery 3,50
takeaway 2 3,20
μπαγκετα ζαμπον
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΤΟΥ ΖΑΜΠΟΝ ΜΠΟΥΤΙ
delivery 3,50
takeaway 2 3,20
μπαγκετα τονο 2
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΤΟΥ ΤΟΝΟΥ
delivery 3,00
takeaway 2 2,80
μπαγκετα τονο 2
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΤΟΝΟΥ
delivery 3,00
takeaway 2 2,80
μπαγκετα κοτοπουλο 2
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
delivery 3,30
takeaway 2 3,00
μπαγκετα κοτοπουλο
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΤΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
delivery 3,30
takeaway 2 3,00
μπαγκετα φετα ελιες 2
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΦΕΤΑ
delivery 3,80
takeaway 2 3,70
μπαγκετα φετα ελιες 2
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΤΟΥ ΦΕΤΑ
delivery 3,80
takeaway 2 3,70