ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ
2,80
2,70
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΤΟΥ ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ
2,80
2,70
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΤΟΥ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
3,50
3,40
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
3,50
3,40
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΖΑΜΠΟΝ ΜΠΟΥΤΙ
3,10
3,00
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΤΟΥ ΖΑΜΠΟΝ ΜΠΟΥΤΙ
3,10
3,00
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΤΟΝΟΥ
2,60
2,50
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΤΟΥ ΤΟΝΟΥ
2,60
2,50
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
2,80
2,70
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΤΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
2,80
2,70
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΦΕΤΑ
3,60
3,50
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΤΟΥ ΦΕΤΑ
3,60
3,50