ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ
3,00
3,00
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΤΟΥ ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ
3,00
3,00
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΤΟΥ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
3,70
3,60
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
3,70
3,60
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΖΑΜΠΟΝ ΜΠΟΥΤΙ
3,30
3,20
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΤΟΥ ΖΑΜΠΟΝ ΜΠΟΥΤΙ
3,30
3,20
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΤΟΥ ΤΟΝΟΥ
2,80
2,60
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΤΟΝΟΥ
2,80
2,60
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΤΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
3,00
2,80
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
3,00
2,80
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΤΟΥ ΦΕΤΑ
3,80
3,70
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΦΕΤΑ
3,80
3,70