ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ
2,80
2,70
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΤΟΥ ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ
2,80
2,70
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΤΟΥ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
3,50
3,40
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
3,50
3,40
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΤΟΥ ΖΑΜΠΟΝ ΜΠΟΥΤΙ
3,10
3,00
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΖΑΜΠΟΝ ΜΠΟΥΤΙ
3,10
3,00
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΤΟΥ ΤΟΝΟΥ
2,60
2,50
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΤΟΝΟΥ
2,60
2,50
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΤΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
2,80
2,70
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
2,80
2,70
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΤΟΥ ΦΕΤΑ
3,60
3,50
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΦΕΤΑ
3,60
3,50