Αραβική Πίτα Ζαμπόν
3,00
3,00
Αραβική Πίτα Γαλοπούλα
3,00
3,00
Αραβική Πίτα Φέτα Με Ελιές
3,10
3,00
Αραβική Πίτα Με Τόνο
2,70
2,60
Αραβική Πίτα Με Σαλάμι Αέρος
3,00
3,00
Αραβική Πίτα Με Καπνιστό Χοιρινό
3,20
3,20
Αραβική Πίτα Κoτόπουλο
3,50
3,50